ติดต่อสอบถาม

กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร02-3678100-1 ,
โทรสาร02-381-1056
อีเมล์-
ติดต่อสอบถาม

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ